سرپرست ادره صنعت و معدن و تجارت شهرستان بهمئی:

کمبود آرد در شهرستان بهمئی

به گزارش سایت خبری تحلیلی آفتاب زاگرسش؛سرپرست صنعت، معدن و تجارت بهمئی در جلسه شورای آرد و نان این شهرستان با اشاره به کمبود سهمیه آرد نانوایی‌های شهر لیکک گفت:با توجه بهکمبود آرد در نانوایی‌های شهر لیکک افزایش جمعیت شهر از ۱۸ هزار نفر در سال ۹۲ به بیش از ۲۳ هزار نفر، سهمیه آرد شهر لیکک همچنان بر اساس همان آمار جمعیت پیشین بوده و به همین علت پایان هر ماه این شهرستان با کمبود آرد مواجه می‌شود.
محمد درخشان افزود: مهاجرت روستاییان، افزایش زاد و ولد، حضور مسافران و نزدیکی شهر لیکک به پالایشگاه گاز بید بلند ۲ ،از دلایل افزایش مصرف است.
بود.