بخشدار سرآسیاب یوسفی:

بارش های اخیر به منازل و جاده های روستایی و باغات بخش سرآسیاب یوسفی خسارات وارد کرده است

به گزارش سایت خبری تحلیلی آفتاب زاگرس؛ هیبت الله جوانمرد بخشدار سرآسیاب یوسفی خبرداد: در پی بارش های اخیر باران به منازل مسکونی ، باغات و کشاروزان و جاده های روستایی بخش سر اسیاب یوسفی خسارات وارد شده  است .وی ادامه داد:تعدادی از احشام و دام های مردم نیز تلف شدند .جوانمردگفت:بعضی از راههای روستایی این بخش مسدود  شده بود که با همت راهداری باز گردید.بخشدار سراسیاب یوسفی گفت:حدود ۲۰ درصد به باغات  و منازل مسکونی اسیب وارد شده است وی هم چنین میزان خسارات وارده به راههای روستایی را منوط به اظهارات کارشناسان حوزه راه دانست./.