کارشناس جهاد کشاورزی شهرستان بهمئی :

۸۰هکتار از مزارع گندم شهرستان بهمئی به آفت زنگ زرد مبتلا شده است

به گزارش سایت خبری تحلیلی آفتاب زاگرس؛کارشناس جهاد کشاورزی بهمئی با اشاره به شیوع آفت زنگ زرد در مزارع گندم گفت:: تا امروز حدود ۸۰ هکتار از مزارع کشاورزی گندم شهرستان به این آفت مبتلا شده اند.

رضا راهدار بهمئی افزود: جهاد کشاورزی جهت کنترل و جلوگیری از اپیدمی این آفت با تهیه سم مربوطه، دستگاه‌های سمپاش را در اختیار کشاورزان قرار داده و با حضور کارشناسان مبارزه با این بیماری را شروع کرده است.

وی ادامه داد: نشانه‌های این آفت زرد شدن برگ گندم است و در صورت عدم توجه و کنترل باعث کاهش شدید راندمان تولید می‌شود.

راهدار بهمئی تصریح کرد: ارقام سیمره، دهدشت و کریم نسبت به این بیماری بسیار حساس هستند و کشاورزان در سال‌های آتی از کشت این ارقام خودداری نموده و از رقم‌های آفتاب و کوهدشت به دلیل مقاومت در برابر این آفت استفاده نمایند