یاداشت وارده:

ابهت کهگیلویه در دست نخبگان دانشگاهی است /عملکرد و کارنامه نمایندگان ادوار مجلس حوزه کهگیلویه بزرگ قابل دفاع نیست

به گزارش سایت خبری تحلیلی آفتاب زاگرس، یکی از مخاطبین سایت خبری تحلیلی افتاب زاگرس با ارسال یادداشتی نوشت:بعضی از رسانه ها و سایت های محلی اخبرا مطلبی را به یادداشت در اوردند که ابهت کهگیلویه در دست فلان کس است و یا کسانی این  ابهت را به قهقرا برده اند.هر عقل سلیمی در حوزه کهگیلویه بزرگ  بر این باوراست که خروجی عملکرد نمایندگان ادوار مجلس که از قضا ازیک خط  و جریان فکری بوده اند قابل دفاع نیست و این حرف , حرف کارشناسی شده  است و شاخص های کمی و کیفی توسعه در ۴ شهرستان موید این حرف است .پرواضح است که تا اینجا عملکرد تمایندگان ادوار مجلس  و زحمت انها قابل تقدیر است اما به نظر می رسد توان و قدرت انها در همین حد بوده است و نتوانسته اند در تراز با سایر شهرستانها همجوار در استان  فرایند توسعه را در این ۴ شهرستان شتاب بخشند.

حوزه کهگیلویه بزرگ مشحون از نخبگان علمی و دانشگاهی است که تااکنون بعضی از اقدامات مهندسی شده،طیفی و طایفه ای  اجازه رشد را به انها نداده  است .انتظار می رود یک بار برای همیشه احاد مردم  این دیارکه در فقر و نداری و محرومیت دست و پا می زنند و از قافله توسعه عقب نکاه داشته شده اند به فرزندان نخبه و علمی دانشگاهی خود اعتماد کنند./. ان شالله