یادداشت ارسالی:

بزرگواری و هاشمی پور نماد عظمت کهگیلویه بزرگ!!!!!!! موحد عامل محرومیت

به گزارش سایت خبری تحلیلی افتاب زاگرس؛ آنچه که در زیر آورده شده است یادداشت ارسالی مخاطبان سایت خبری تحلیلی آفتاب زاگرس است و این سایت محتوای آن را تایید یا تکذیب نمی کند. شما هم می توانید نظر خود را در تایید یا تکذیب این مطلب بیان کنید.سلمان محمدی نوشت: باید گفت که موحد عامل و نماد محرومیت، ذلت، عقب ماندگی و توسعه نیافتگی کهگیلویه بزرگ بوده و بس.
دوران ۱۶ساله و طولانی نمایندگی موحد هیچ دستاوردی در حوزه زیرساختی ، توسعه و حتی توسعه ی نیروی انسانی نداشته و همگان بویژه نسل جوان و نخبگان کهگیلویه بزرگ به خوبی بر این امر واقفند.

در طول دوره طولانی نمایندگی موحد حتی یک کار عام المنفعه که بتوان به عنوان نمونه از آن یاد کرد وجود ندارد و این یعنی اوج ناکارآمدی و واپسگرایی نه عظمت و بزرگی.
در دوره طولانی نمایندگی موحد حتی یک نفر نیروی انسانی که رشد کرده و به مناصب بالای اجرایی رسیده باشد وجود ندارد، چرا که موحد حفظ قدرت خود را در سرکوب و انزوای نخبگان کهگیلویه بزرگ میدانست
فلذا اجازه رشد به هیچ نیرویی را از حوزه انتخابیه نمیداد تا نکند که فردا رقیبی برایش پیدا شود، و اوج مظلومیت و انزوای نخبگان و مهار گردش نیروهای کارآمد و نخبه در دوره موحد رقم خورد که این نقیصه مهم و اساسی که نقشی تعیین کننده در معادلات توسعه سیاسی و اقتصادی هر استانی دارد به علت قلت نیروهای کارآمد در سطوح مدیریتی بالادستی تا سالهای سال جبران نخواهد شد.

موحد
سیاست نخبه کشی و پروبال دادن به افراد خاص در حوزه پیمانکاری آنهم از استانهای دیگر را برای بسط قدرت و یکه تازی در کهگیلویه بزرگ دنبال کرده و میکند و این بزرگترین آسیب وارده به پیکر نحیف حوزه انتخابیه در طول چهار دهه گذشته از انقلاب اسلامی بوده و ترمیم و جیران این همه نواقص و کاستیها سالهای سال زمان خواهد برد.
اما در دوره حجه الاسلام بزرگواری کارهای عام المنفعه و قابل ذکری در حوزه انتخابیه صورت گرفت که همگان به این مهم واقفند و نیاز به اطاله کلام در این مبحث وجود ندارد.

و اما ادامه بحث توسعه و رونق حوزه انتخابیه کهگیلویه بزرگ در دوران عدل هاشمی پور با وجود همه بحرانهای اقتصادی پیش رو و تحریمها با قدرت و شدت ادامه یافت و کارهای انجام گرفته و در حال انجام چه از نظر کیفی و چه کمی قابل قیاس با گذشته نیست و به جرات می توان گفت از مجموع عملکرد عمرانی همه ادوار چه بسا فراتر بوده و اگر کسی در این حقیقت محض تردیدی دارد از پادوک عبور کرده و سری به نیروگاه بزرگ در حال احداث بزند، سری به انتقال آب چهار شهرستان بزند، سری به پتروشیمی و فسفات بزند، نگاهی به عملکرد هاشمی پور در حوزه اجتماعی و تهیه جهیزیه برای ۴۰۰ زوج جوان بزند، سری به صدها روستای بهرمند از طرح هادی روستایی و آسفالت معابر بزند ،نگاهی به تجهیزات خریداری شده برای بخش بهداشت و درمان بیندازد، نگاهی به کمکها و مساعدتها در حوزه آموزش و پرورش بیندازد، نگاهی به بحث توسعه راهها بیندازد و دهها و صدها خدمت ریز و درشت دیگر در حوزه های مختلف،
البته اگه قدری منصف باشیم و چشم خود را بر روی حقایق نبندیم.
سلمان محمدی
منبع: تابناک کهگیلویه