سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهمئی:

اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان بهمئی با موضوع شعار سال۹۸ برگزار شد

به گزارش سایت خبری تحلیلی آفتباز اگرس؛اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان بهمئی با موضوع “راهکارهای فرهنگی رونق تولید” برگزارشد.شهرستان بهمئی امیرمسلمی نیا گفت: اولین جلسه شورای فرهنگ عمومی درشسهرستان بهمئی برگزار شد.

سرپرست اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان بهمئی ضمن خیر مقدم و تبریک اعیادشعبانیه گفت: هرسال مقام معظم رهبری جهت رفع موانع پیشرفت وخدمت رسانی بیشتر و بهتر شعاری را متناسب با شرایط جامعه انتخاب ومردم ومسئولین جهت تحقق این شعار نهایت تلاش وکوشش را مینمایند.

وی گفت :ما هم بر اساس رسالت خود باید جهت تحقق این شعار ورشد رونق تولید از همه سرمایه های طبیعی و انسانی استفاده نماییم و رونق تولید در همه مقوله ها میتواند وجود داشته باشد وتنها به اقتصاد اختصاص ندارد میشود هنرمند با تولید کار هنری خود،ورزشکار در کار ورزشی خود،دانشجو با تولید علم وتحقیق وپژوهش وبسیاری موارد دیگر جهت تولید ورونق آن گام بردارند که انتظار میرود در این شهرستان هریک به اندازه توان خود در این راستا گام بردارد.

این مسئول فرهنگی گفت:در ادامه اعضای شورای فرهنگ عمومی هریک به بیان دیدگاه ها ونظرات خود در مورد راه های تحقق شعار سال بیان داشتند که در پایان مصوباتی تصویب گردیدولین جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان بهمئی با موضوع “راهکارهای فرهنگی رونق تولید” برگزارشد.