رئیس تعاون روستای شهرستان بهمئی:

خرید تضمینی ۱۳۵۰ تن گندم در بهمئی

به گزارش سایت خبری تحلیلی آفتاب زاگرس؛ هزارو سیصد و پنجاه تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان به صورت تضمینی از کشاورزان شهرستان بهمئی خریداری شد.ریس تعاون روستایی بهمئی گفت: کار خرید تضمینی۱۳۵۰ تن گندم در بهمئی تقریبا تمام شده و حدود هزارو سیصد و پنجاه تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان خریداری شده است.
حشمت الله احمدی نیک افزود: هزینه خرید گندم به کشاورزان به صورت کامل پرداخت شده و گندم ها نیز به سیلوی گچساران انتقال داده شده اند.