بیانیه شدید اللحن فعال سیاسی اصولگرا:

آیا کارنامه برخی افراد که خود را قیم نظام و مردم می دانند قبول دارید؟ /جماعتی که با شعار ولایت در اندرونی خود از خدا و ولایت جلوترند!

به گزارش سایت خبری تحلیلی آفتاب زاگرس؛با انتشار لیست شورای نیروهای انقلاب اسلامی استان کهگیلویه و بویراحمد همانگونه که پیش بینی می شد اختلافات در اردوگاه این طیف سیاسی رنگ و بوی تازه ای بخود گرفته است.فرماندار اسبق بهمئی و فعال سیاسی اصولگرا در استان کهگیلویه و بویراحمد که با دعوت از ” دکتر محمود احمدی نژاد ” ریاست دولت های نهم و دهم به شهرستان بهمئی نشان داد از حامیان فراوانی در عرصه سیاسی و اجتماعی برخودار است و البته آن همایش بزرگ برای وی در تاریخ به برگ زرینی تبدیل شد نیز همانند ” زریر حجتی ” روزنامه نگار و ” سیدلطف الله موسوی ” شهردار باشت در بیانیه ای با انتقاد از لیست موسوم به شورای نیروهای انقلاب اسلامی این استان از مردم خواست با نگاه کردن به همین لیست در انتخابات آینده به کاندیداهای موردنظرشان رای دهند.

بیانیه حمدالله مبشری به این شرح است:

دانشگاهیان، روحانیت، جوانان، ومردم شریف استان، خاطر شریف وذهن عزیزان را به تاریخ ماسلف حواله نمی‌دهد(صدر اسلام، قرن اول هجری، و…. که خروجی آن استبداد دینی با محوریت استبداد سیاسی اموی و عباسی و فرقه گرایی و…) مبدل گردید!!
قرار نیست تاریخ را در این نوشته کوتاه ورق بزنیم!!!
بلکه ذهن مخاطبین را به همین زمان نزدیکی روزهای نه چندان دور یاد آوری می‌کنم. «جمنا»
قطعاً زمان ظهور و انقراض جمنا را ملت شریف ایران و به خصوص آگاهان جامعه به خوبی یاد دارند و تحلیلهای ذهنی تلخی از آن به یادگار دارید. پس نیازی نمی‌بینم آن نطفه نامیمون را متذکر شود چرا که ظهور آن طفل گریز پای به سرعت به سقوط و انقراض مبدل گشت!! رویدادهای امروز انقلاب و گرفتاریهای مردم از شتابزدگی آن مردان نامریی در جمنا باعث خسارت مادی و معنوی به انقلاب و مردم گردید.
امروز هم به ظاهر در یک پوست اندازی قیم مآبانه «شاجا»
را متولد و محور تصمیم مردم معرفی نمودند! کدام مردم؟ ای مردم شریف و انقلابی استان آیا شما کارنامه برخی عناصری که خود را قیم نظام و مردم می‌دانند را قبول دارید؟ البته که رفتار و عمل شما در گذشته نشان داد که نقطه مقابل انحصار و خود محوری بوده و هستید.
کسانی که حتی به دوستان خود رحم نمی‌کنند!! همه چیز را از عینک سیاه، سفید، چاق، لاغر، نگاه می‌کنند و مانند ضحاک مارهای به دوش دارند که قصد عفریت نمودن مغزهای ملت را دارند!! به منتخبین شاجا توجه فرمایید!! آنوقت تصمیم اتخاذ نمایید. اگر چه برخی تحلیل گران سیاسی و اقتصادی و.. حاکمیت این دولت و مجلس را مقصر رأی مردم می‌دانند و با عصبانی اظهار می‌دارند این شرایط حق مردم است!! اما مردم به این باور رسیدند که الملک یبقی مع الکفر و لا یبقی مع الظلم…. پس مردم حق دارند برای برون رفت از چاله، به چاه نیافتند!! وباز هم از عمل اسبان دژکوب در هودج جزم اندیشی راه جدیدی را انتخاب کنند و پیش خود تحلیل کنند که آزموده را آزمودن خطااست!! خدایی که جای حق نشسته، حفظ خانه خود را با اهل کفر و نفاق (آل سعود)
صلاح می‌داند و هنوز موقع استجابت دعای این ملت را در چهل سال گذشته که مکرر نابودی آن خاندان را در خواست کردند و می‌کنند به صلاح نمی‌داند! توجه مردم را به این نکته در قرآن معطوف می‌دارد:
تلک آلایام نداولها بین الناس!
جماعتی که بعضاً با شعار ولایت در تصمیم اندرونی از خدا و ولایت جلوترند!! و آنقدر گرفتار خیالات شدند که عمل خود را عین حق و تجسم حق می‌پندارند!! و بعضاً در نیمه‌های شب برای پیروزی خود. و نابودی منحرفین و ملعونین رژه تسبیح می‌کنند حتی اگر این ملعونین و منحرفین دوستان قسم خورده خود باشند! نمونه این تفکر در جمل و نهروان برایمان کم تجربه‌ای نیست!! کلاً و حاشا!!
مردم عزیز استان (شهری و روستایی) از همین الان تصمیم خود را در برابر قیم مآبانه معدود کسانی که اسلام را در شیشه نمودند و از هرطرف ورود به آنرا میم گذاری کردند بگیرید!! شاید اگر خدا بخواهد تصمیم مجدد شما باعث هدایت آنها گردد و سر عقل آیند!!
مخاطبین محترم و آحاد مردم عزیز شما در هر نقطه‌ای از استان هستید فعالان انقلابی، ولایی، مردمی را در همان شهر و دیار خود مرور کنید و با لیست! شاجا! مقایسه کنید!! قضاوت و سپس تصمیم بگیرید. حق انتخاب با مردمی است که وجدان بیدار جامعه و امتحان خود را در چهل سال گذشته با خوبی پس دادند. و در آخر روسیاهی برای سیاسیونی است که خود را نه تنها قیم مردم که قیم ولایت و خدا می‌دانند!!
———————-
مبشری