۱۷ پنل خورشیدی در مناطع عشایری بهمئی نصب شده است

به گزارش سایت خبری تحلیلی آفتاب زاگرس؛رئیس ناحیه برق بهمئی با اشاره به ضرورت حمایت ازنصب ۱۷ پنل‌خورشیدی در مناطق عشایری بهمئی/برق رسانی خورشیدی به مناطق عشایری بهمئی عشایر گفت: با نصب و راه اندازی پنل‌های خورشیدی تولید برق، ۱۷ خانوار مناطق عشایری چهتون و چهچل از نعمت روشنایی برخوردار شدند.

 


کوثری افزود: با توجه به سخت گذر بودن مناطق عشایری،دوری از شبکه توزیع و هزینه های بالای برق رسانی به این مناطق، هفده دستگاه پنل خورشیدی با اعتبار ۶ میلیارد ریال در این مناطق نصب و راه اندازی شد.وی ادامه داد: این صفحات خورشیدی به طور متوسط برای ۴ روز برق ذخیره می‌کنند.رئیس ناحیه برق بهمئی گفت: با نصب این تعداد پنل خورشیدی هر خانوار عشایری می‌تواند به صورت مستقل از نعمت روشنایی ۴ لامپ،یک دستگاه یخچال و یک دستگاه تلویزیون بهره مند شود.