خطاب به استاندار کهگیلویه و بویراحمد:

کودک همسری یکی از آسیب های اجتماعی است/در کهگیلویه بزرگ سازمان مردم نهاد مدافع حقوق بانوان وجود ندارد

به گزارش سایت خبری تحلیلی افتاب زاگرس؛کودک همسری را می توان یکی از آسیب ها و معضلات فرهنگی و اجتماعی دانست که حتی در کشورهای توسعه یافته نیز مواردی زیادی از آن مشاهده شده است.فارغ از پرداختن و تشریح عواقب و تبعات ازدواج کودکان، باید پذیرفت که وقوع چنین اتفاقاتی به موازات دیگر بحران های اجتماعی در جوامع سنتی و کمتر توسعه یافته چندان دور از انتظار نیست.در جوامع مدنی، فعالین اجتماعی مسئولیت مبارزه، آگاهی بخشی، پیگیری مطالبات و اعتراضات شهروندان را در راستای توسعه ی فرهنگی و اجتماعی به عهده دارند، آنها به طور مستقل یا با همراهی و کمک دولت ها فعالیت های سازنده ی خود برای رسیدن به برنامه های بلند مدتشان در اصلاح ناهنجاری ها و بهبود آسیب های اجتماعی را دنبال کرده و در این راستا تلاش می کنند.
در طول چند سال گذشته نقش سازمان های مردم نهاد در کشور ما نیز پررنگ تر شده است که حاصل تلاش ها و فعالیت های آنان برای شهروندان، به وضوح مشهود و قابل لمس است.رئیس دولت تدبیر و امید در حمایت از سازمان های مردم نهاد آنها را از پایه‌های اداره کشور معرفی کردند و ابراز داشتند که هر چقدر بتوانیم فعالیت و مشارکت مردم در زمینه‌های مختلف را تسهیل کنیم، جامعه توانمند و قدرتمند می‌شود و یک دولت قدرتمند در جامعه‌ای قدرتمند می‌تواند تشکیل شود.اما متاسفانه در استان کهگیلویه و بویراحمد برخلاف حمایت های دولت، فعالیت سازمان های مردم نهاد و کیفیت آنها به مستند سازی های معمول خلاصه شده است.ازدواج دختر بچه ی شهرستان بهمئی بهانه ای برای تلنگری دیگر، متعاقب تذکرات پیشین به مسئولین مربوطه در استان و شهرستان ها میباشد.بر همگان روشن است که دولت فعلی، دولت مورد حمایت اصلاحطلبان بوده است. لذا یکی از رسالت های اصلاحطلبان در جامعه و حضور آنها در قدرت، افزایش کیفیت و حاشیه ی امن فعالیت های مدنی و اجتماعی بود. قرار نبود عده ای با نام اصلاحطلبی و حضور در قدرت باعث افت کیفیت فعالیت های اجتماعی و فرهنگی شود و در قبال چنین بحران هایی سکوت کنند. متاسفانه باید گفت در کهگیلویه ی بزرگ حتی یک سازمان مردم نهاد حامی حقوق بانوان فعال نیست.استاندار کهگیلویه و بویراحمد به این مهم توجه داشته باشند که یکی از دلایل ازدواج ناپسند دختر بچه ای در این استان، کم کاری و ضعف کسانی است که بطور مستقیم و غیر مستقیم در این رابطه مسئولیت دارند. توزیع و انتشار بی سابقه ی کلیپ ازدواج این دختر بچه و یدک کشیدن نام این استان میراثی است که مدیران ضعیف این استان بر جای گذاشته اند.

امور بانوان استانداری، امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تبلیغات اسلامی و دیگر نهاد های دولتی باید پاسخگوی اتفاق مذکور باشند.

نویسنده : شهریار جمالی