زنان بوشهری بیشترین مدیریت ها را دارند/سهم کم زنان کهگیلویه و بویراحمد در مدیریت ها

آفتاب زاگرس: در جلسه هیات دولت، کارنامه انتصاب زنان در پست های مدیریتی دولتی در کل کشور توسط معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده ارائه شد.

 

به گزارش آفتاب زاگرس،  معاونت امور زنان و خانواده، براساس این گزارش مدیران زن در همه سطوح از ۷/۱۳ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۶/۱۸ درصد در سال ۹۸ افزایش یافته و به طور کل انتصاب مدیران زن طی دو سال اخیر شاهد رشد ۳۶ درصدی بوده است.

این گزارش حاکیست مدیران زن در استانداری از ۲/۶ درصد در سال ۹۶ به ۲/۹ درصد در حال حاضر افزایش یافته و در مجموع شاهد رشد ۷/۴۸ درصدی انتصاب مدیران زن در استانداری، فرمانداری و بخشداری ها در دو سال اخیر بوده ایم.
مقایسه میان مدیران عالی، میانی و پایه طی دو سال اخیر نشان می دهد که در بخش مدیران عالی از ۵/۲ به ۵/۵ درصد، در بخش مدیران میانی از ۹/۶ درصد به ۳/۹ درصد و در بخش مدیران پایه از ۹/۱۶ درصد به ۲۳ درصد دست یافته ایم.
جدول دیگری که نمایشگر درصد مدیران استانداری ها و مدیران کل دستگاهی زن در استان های کشور است نشان می دهد، کمتری میزان انتصاب مدیران زن در استان قم و بیشترین آنها در استان بوشهر بوده است. بعد از بوشهر به ترتیب استان های گیلان، چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، البرز، سمنان و لرستان بیشترین انتصابات مدیران زن را به خود اختصاص داده اند.
بعد از استان قم، استان های خوزستان، آذربایجان شرقی، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان رضوی و اصفهان نیز کمترین میزان انتصابات را داشته اند.
کهگیلویه و بویراحمد در این رده بندی در میان چهار استانی که کمترین انتصاب زنان را داشته، قرار دارد.