مسعود خوبانی رئیس شورای شهر یاسوج شد/ دهرابپور نائب رئیس

 

آفتاب زاگرس: نشست انتخاب هیئت رئیسه شورای شهر یاسوج دقایقی پیش با حضور نماینده فرمانداری بویراحمد و شش عضو این شورا برگزار شد.

 

به گزارش آفتاب زاگرس، ” علی اکبر‌تبار”، “سیدهدایت اکبری”، “فرشید احمدی‌کیش”، “فرشاد نگین تاجی،” “محمدرحیم دهرابپور” و ” مسعود خوبانی”  برگزار شد.

در این نشست ” مهندس مسعود خوبانی ” به عنوان رئیس و ” حاج محمدرحیم دهرابپور ” به عنوان نایب رئیس شورای شهر یاسوج برای سال سوم انتخاب شدند.

” کیوان آشنا” رئیس شورای شهر یاسوج در سال دوم در این نشست غایب بوده است.