یک استاد دانشگاه:

اشتغال مناصب سیاسی توسط پزشکان و مهندسان جفا در حق دانش آموختگان علوم سیاسی و روابط بین الملل است

به گزارش سایت خبری تحلیلی آفتاب زاگرس؛دکتر نجمه کیخا استاد علوم سیاسی دانشگاه شهیدبهشتی گفت:برخی علوم در عین اینکه موضوع و برنامه مشخصی دارند، گستره‌ی وسیعی را شامل می‌شوند و تاثیراتی دارند که تمامی علوم را درگیر می‌سازند. مهم‌ترین علم در این دسته، علم سیاست است که از گذشته به آن مادر علوم می‌گفتند. علوم سیاسی در تمامی جهات جامعه تاثیرگذار است، زیرا علمی راهبردی، طراح و برنامه‌ریز است. فلاسفه‌ی سیاسی ما در تعریف ان می‌گفتند علمی که تدبیر عام را عهده‌دار است. یک سیاستگذاری کلان می‌تواند تمام جامعه را در هر رشته و تخصصی و در هر مکانی تحت تاثیر قرار بدهد. از آن‌جا که تدبیرکردن جامعه، عمومی و کلان است، دانشجویان رشته‌ علوم سیاسی با مجموعه‌ای از علوم اقتصادی، جامعه شناسی، روان‌شناسی، حقوق و مدیریت آشنا می‌شوند. این دانش وسیع، دیدی گسترده، جامع و بنیادین به دانشجوی علوم سیاسی می‌دهد تا با در نظر گرفتن وجوه مختلف به تصمیم گیری بپردازند و با آشنایی با دانش‌ها و سنت‌های ایرانی و اسلامی در زمینه سیاست، اقتضائات مذهبی، قومی، فرهنگی و بومی نظام سیاسی ایران را در نظر داشته باشند.
چرا علوم سیاسی نه؟!بی‌تردید وجود این تخصص در نهاد‌های حاکمیتی و تصمیم گیر نظام سیاسی، روابط عمومی‌ها، مشاوره سیاسی، انتخاباتی و بین‌المللی و… بسیار ضروری و بایسته است و هیچ دانش دیگری نمی‌تواند جایگزین علوم سیاسی گردد. حذف این رشته از آزمون استخدامی کشور نشانگر جهل تصمیم‌گیران این سازمان از کاربرد و اهمیت رشته‌ علوم سیاسی است که به جای کمک به ارتقای این رشته و ایجاد انگیزه و امید در دانشجویان علوم سیاسی، به یأس و دلسردی و تصمیم به تغییر رشته در آنان خواهد انجامید. بی‌شک یکی از علل بسیاری از بی برنامگی‌ها و ناکارمدی‌های سیاسی امروز جامعه‌ی ما، قرارنگرفتن فارغ التحصیلان رشته‌ علوم سیاسی در جایگاه شایسته‌ی خود و اشغال مناصب این رشته از سوی فارغ‌التحصیلان دیگر رشته‌ها است  که جفای عظیمی است با کمال تعجب و حیرت بسیاری از آنان پزشک و مهندس هستند. وضعیت کنونی جامعه‌ی سیاسی، اقبال فزاینده و توجه بیشتر به رشته‌ی علوم سیاسی را می‌طلبد نه حذف آن از لیست آزمون استخدامی کشوری را.