مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور خبر داد:

استان جدیدی در کشور ایجاد نمی شود

به گزارش سایت خبری تحلیلی آفتاب زاگرس،؛مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور ایجاد هرگونه استان جدید در کشور و بالاخص در آذربایجان‌غربی را رد و گفت: هیچ استان جدیدی در کشور ایجاد نخواهدشد. سیدسعید جلالی مدیرکل دفتر تقسیمات کشوری وزارت کشور در سفر به شهرستان سلماس با رد هر گونه شایعه در خصوص ایجاد استان جدید، گفت: پیشنهاد یا تصمیمی در خصوص ایجاد استان جدید و نیز مطالعه و انگیزه‌ای در خصوص تفکیک استان‌های کشور وجود ندارد. جلالی افزود: نه تنها شرایط مطالعاتی در این خصوص فراهم نشده است بلکه شرایط کنونی کشور اقتضا نمی کند که استان جدیدی ایجاد شود.وی از مدیران، نخبگان و مقامات سیاسی خواست از مطرح کردن امور تقسیمات کشوری که ذهن مردم را مشوّش می‌کند، خودداری کنند.

آفتاب زاگرس؛گفتنی است، چندی است بعضی از نمایندگان در بعضی استان خواستار ایجاد استان جدید هستند