تناقضات نماینده کهگیلویه بزرگ تمامی ندارد

به گزارش سایت خبری تحلیلی آفتاب زاگرس؛مدیران سیاسی یاد گرفته اند که در مصاحبه ها و سخنرانی طلبکارانه بر سر مردم منت بگذارند و با عزت نفس کاذب عنوان می کنند که به اصرار مردم چنین مسولیتی را پذیرفته اند !!!نمونه مشابه چنین مواردی مصاحبه اخیر عدل هاشمی پور با برنامه اینترنتی سه نقطه می باشد که دارای حواشی متعددی بود.جناب نماینده عنوان می کند که بنده منصب و موقعیت شغلی قبلی خود را که هفته ای ۲نماینده مجلس در دفترم برای ملاقات حضور داشتند برای خدمت به مردم کهگیلویه رها کردم.
در ابتدا باید گرفت ایشان در جای دیگر از همین مصاحبه عنوان می‌کند در سال ۱۳۶۰به خدمت سپاه درآمده آخرین مسولیت ایشان بعد از مدیر عاملی موسسه نیروگستر،و قرارگاه خاتم ،سازمان اوقاف کشوربوده و قبل از اعلام و ثبت نام کاندیداتوری مجلس بازنشسته شده بودند.این جنس سخنوری طلبکارانه از جنس سیاست مداران ایرانی پوپولیست( عوام فریب) می باشد که همه چیز رو به مردم ارجاع میدهنداز دیگر حواشی این مصاحبه جناب نماینده در پاسخ به مجری برنامه اعلام می کند که در مدیریت کلان کشور،ایشان را اصلاح طلب اصولگرا میشناسند!!!که ابداع جریانات سیاسی جدید،در قالب بازی با کلمات برای هماهنگی با همه جریانات فکری و رای آوری از دیگر خصوصیات مذموم می‌باشد که متاسفانه در بستر سیاسی کشور ،بین نمایندگان وجود دارد.عدل هاشمی در اکثرا مصاحبه ها و نشست های خود با اعلام این که دو جریان اصولگرا و اصلاح طلب بیشترین ضربه ر به کشور وارد کرده اند و خود را بنظر میرسد مشاوران آقای هاشمی باید بیشتر باید به صحبت های اخیر ایشان فکر کنند و ضدونقیض های ایشان را برطرف نمایند.