تالیف “کتاب جهانی شدن و منطقه گرایی” توسط پژوهشگر اهل شهرستان بهمئی+ جزئیات

به گزارش سایت خبری تحلیلی آفتاب زاگرس؛ کتاب جهانی شدن و منطقه گرایی توسط پژوهشگر اهل شهرستان  بهمئی تالیف و چاپ شده است . یونس کمایی زاده در گفت و گوی اختصاصی با این سایت خبری گفت:مهمترین پرسشی که این کتاب درصدد پاسخ دهی به آن بود این است که آیا منطقه گرایی نقطه آغازین حرکت به سمت جهانی شدن اقتصاد است یا مانعی جدی دربرابر پیشرفت و توسعه آن؟ به بیان دیگر منطقه گرایی و جهانی شدن دو فرایند مکمل هستند یا رقیب؟بطور خلاصه آنچه که این نوشتار به آن دست پیدا کرد این بود که الف: منطقه گرایی پیش از آنکه واکنشی صرف به جهانی شدن باشد عمدتا یک فرایند هویت ساز است ب:منطقه گرایی حربه ای است برای کشورهای جهان سوم جهت فرار از چالشهای جهانی شدن و ممانعت از حاشیه ای شدن. منطقه گرایی نه یک مانع در مسیر جهانی شدن بلکه باید آن را مبنا و اساسی جهت هدایت حرکت این فرایند در نظر گرفت. در چارچوب منطقه گرایی سازمان همکاری شانگهای می تواند راهکار مناسبی برای گسترش منطقه گرایی و تعدیل فرایندهای جهانی شدن به شمار رود.

به گزارش آفتاب زاگرس؛ یونس کمایی زاده دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی و روابط بین الملل  است.