حبیب الله کشت زر برای کاندیدای در حوزه انتخابیه بهبهان و اغاجری ثبت نام کرد

به گزارش سایت خبری تحلیلی آفتاب زاگرس؛ حبیب الله کشت زر با حضور در فرمانداری شهرستان بهبهان برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس از حوزه بهبهان و اغاجری ثبت نام کرد .

حبیب الله کشت زر  هم اکنون نماینده شهرستان بهبهان و اغاجری داست .

به گزارش سایت خبری تحلیلی آفتاب زاگرس عملکرد کشت زر انتقاداتی زیادی را در پی داشته است و معلوم نیست بار دیگر اعتماد مردم بهبهان و اغاجری را بدست اورد ./.

ابیه