شنیده ها حاکی از آن دارد :

چهره شاخص اصولگرایی کهگیلویه و بویراحمد رد صلاحیت شد

به گزارش سایت خبری تحلیلی آفتاب زاگرس؛نتیجه احراز صلاحیت ها در هیاتهای نظارت شهرستانها طی روزهای اخیر به هیئت نظارت استان اعلام می شود و حتی شنیده های قوی حکایت از مراجعه برخی نامزدها به فرمانداری ها در این رابطه دارد.هیئت نظارت استان پس از بررسی و جمع بندی، نتایج را به شورای نگهبان کشور اعلام می کند.نکته حائز اهمیت احراز صلاحیت های انتخابات ،محلس یازدهم، ورود قدرتمندانه و بدون تعارف شورای نگهبان به موضوع احراز صلاحیت ها است. از اینرو بررسی صلاحیت نامزدهایی که گزارشات و مستندات قابل ملاحظه ای دارند، توسط شورای نگهبان کشور انجام می شود.شنیده های موثق حکایت از احتمال ردصلاحیت یک چهره شاخص اصولگرای استان و برخی چهره های مطرح هر دو جریان سیاسی استان دارد که رفته رفته و پس از عبور از مراحل احراز صلاحیت ها، مقدار درستی یا نادرستی آن ها مشخص خواهد شد.

گمانه های قوی ردصلاحیت یک چهره شاخص اصولگرای استان و برخی چهره های مطرح اصلاح طلب و اصولگرای این استان در برخی حوزه ها همچنان پابرجاست.