با مردم بودند و حرف آنها را زدند هزینه دارد /”علی کامرانی” در قلب و فکر جوانان و نخبگان دانشگاهی و آحاد مردم است

به گزارش سایت خبری تحلیلی آفتاب زاگرس؛در پی رد صلاحیت چهره شاخص اصلاحات استان و کاندیدای انتخابات در حوزه کهگیلویه بزرگ (دکتر علی کامرانی) یکی از کنشگران اجتماعی دیار کهگیلویه بزرگ متنی نوشت که  منتشر می شود .

گویند مگو سعدی، چندان سخن از عشقش
می گویم و بعد از من،گویند به دوران ها

اگر دکتر کامرانی،در عین صلابت و استواری همراه با صفات حمیده، سرافراز و آزاد وار، رد صلاحیت شدند، حداقل این است که از ابتدا تا انتها از گفتمان اصلاح طلبی دفاع کردند.از اصلاحات گفتند، از پاکی و صداقت و شفافیت اصلاح طلبان سخن راندند.در مناظرات با صاحبان قدرت بر یکایک آنان تاختند، پته ی همه را بر آب ریختند، از دبه های آنان پرده برداشتند و طبل رسوایی شان را که هر ساله بیشتر از سال پار، از بام می افتد، با رشادت تمام و با زبان فصیح و بلیغ فریاد زدند. علی کامرانی در قلب و دل جوانان و نخبگان دانشگاهی و احاد مردم است ./.کامرانی و کامرانی ها اینگونه قلوب جوانان اصلاح طلب را تسخیر کردند، خود را در دل جوانان انداختند…

او شریف است و شریف زاده
نجیب است و با نجبا سازگار

کامرانی انسانی وارسته، فرهیخته، پاک دست و با اصالتی است که گر چه از اسب چموش و سرکش انتخابات یکجانبه نگر و مهندسی شده ی اربابان زر و سیم افتاده ، اما از اصل و کنه ی پاک و اصیلش نیفتاده است

چنانکه گفته اند:

دود اگر بالا نشیند، کسر شأن شعله نیست
جای چشم، ابرو نگیرد، گر چه او بالاتر است

کامرانی به مجلس برود، یا باز ماند، برای من و همفکرانم همان، مردِ صادق و بی شیله پیله ای است که با یک نگاه در دلمان رحل اقامت همراه باِ صداقت افکنده و خوشبختانه با رسنی مَپُک چنان گرهِ کوری زده که تا ابدالدهر این رحل با هیچ رحیلیگسسته نخواهد شد..

اما بدا به حال آنان که در وَحَل تملق و سالوسی افتاده اند….

با مردم بودند هزینه دارد از جنس مردم بودند هزینه دارد او دلواپس سرزمین مظلوم کهگیلویه بزرگ بود. دلواپس نخبگان و احاد مردم که در سالهای متمادی در فقر و عدم توسعه یافتگی دست و پا زدند .

آفتاب زاگرس؛الله نگه دار کامرانی و کامرانی ها باد … سرزمین ایران به کامرانی و کامرانی ها نیاز دارد … تمام