شهردار سابق تهران رد صلاحیت شد

به گزارش سایت خبری تحلیلی آفتاب زاگرس؛شهردار هم استانی اسبق تهران ردصلاحیت شد. دکتر محمدعلی افشانی شهردار اسبق تهران از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده است.