اجحاف در حق بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی /۶۰ درصد مستمری بگیران حداقل بگیر هستند!

آفتاب زاگرس،علی دهقان‌کیا رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی گفت: درباره افزایش حقوق بازنشستگان این سازمان اظهار داشت: هفته گذشته جلسه‌ای درباره افزایش حقوق بازنشستگان برگزار شد ولی مصوبات آن به نفع این قشر نبوده است.وی خاطر نشانکرد: در این جلسه مباحثی در خصوص حق مسکن و بن کارگری مطرح شد و نهایتاً آنچه که ابلاغ شده است افزایش ۲۱ درصدی حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی بده است.رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد:‌بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی با توجه به تبعیض‌هایی که صورت گرفته مخالف افزایش حقوق به این میزان هستند و ما معتقدیم که مُرّ قانون در میزان افزایش حقوق دیده نشده است.دهقان‌کیا گفت: در صورتی که حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران حداقل به یک میلیون و ۸۳۹ هزار و ۲۰۰ هزار تومان رسیده و ۶۰ درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی حداقل‌بگیر هستند، بنابر این قانون اجرایی نشده است چرا که بر اساس قانون حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران باید به اندازه نرخ تورم افزایش یابد.وی گفت: در حال حاضر نرخ تورم ۴۱ درصد بر اساس اعلام بانک مرکزی افزایش یافته است و میزان حقوق بازنشستگان نیز باید به همین میزان افزایش یابد ولی متأسفانه با تبعیض‌هایی که صورت گرفته حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری حداقل به ۲ میلیون و ۸۰۰هزار تومان رسیده و ۷۰۰ هزار تومان نیز به عنوان همسان‌سازی به آنها تعلق گرفته است ولی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی نهایتاً به یک میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده و برنامه‌ای نیز برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان ندارند.

رئیس کانون بازنشستگان و مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی افزود: با توجه به شرایط موجود و افزایش هزینه‌های زندگی که بر اساس اعلام دولت سبد هزینه خانوار به ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است بنابر این در آینده‌ای نزدیک بازنشستگان تجمعاتی را در مقابل وزارت رفاه، دولت و مجلس شورای اسلامی خواهند داشت چرا که ما معتقدیم حق‌مان پرداخت نشده است.