یک بهمئی مدیر کل غله و خدمات بازرگانی خوزستان شد + جزئیات

آفتاب زاگرس؛با حکمی از سوی معاون وزیر و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ امید جهان نژادیان به سمت مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان خوزستان منصوب شد.

جهان نژادیان قبل از تصدی این سمت معاونت بازرگانی شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه چهار کشور (خوزستان) بود.

در رزومه شغلی امید جهان نژادیان عضویت در هیأت مدیره و معاونت اداری ومالی منطقه ۶(استان هرمزگان وکرمان)، مدیرکل اسبق غله و خدمات بازرگانی استان کهگیلویه وبویر احمد، مدیر حراست اداره کل بازرگانی استان کهگیلویه وبویر احمد دیده می شود.

جهان نژادیان از اعضای جامعه ایثارگران و از فرزندان شایسته بهمئی است.