حمله شدیداللحن نماینده سابق کهگیلویه بزرگ به احمد توکلی

نماینده اسبق کهگیلویه بزرگ در مجلس شورای اسلامی به احمد توکلی رئیس موسسه دیدبان شفافیت و عدالت! حمله ای شدید اللحن و تاریخی کرد

حجت الاسلام سید علی محمد بزرگواری در صفحه شخصی خود آورده است: