نصب بنر اطلاعیه فوتی در شهرستان چرام حادثه آفرید /فرزند متوفی براثر برق گرفتگی جان باخت +جزئیات

آفتاب زاگرس؛ساعت ۱۷ روز سه شنبه چهار نفر در حین اتصال و مهار بنر یک متوفی از طریق داربست فلزی در سرفاریاب شهرستان چرام دچار برق گرفتگی شدند.بر اثر این حادثه یک نفر در دم جان باخته و سه نفر مصدوم شدند.افراد مصدوم از طریق اورژانس به بیمارستان دهدشت منتقل شدند.بنا بر گزارشات این افراد در حال نصب بنر اطلاعیه فوت یک نفر بوده که اتصال داربست فلزی به سیم برق حادثه را رقم زده است.تنها جان باخته این حادثه فرزند خود متوفی بوده است.