در ترکیب هیات رئیسه و کمیسیون های تخصصی مجلس یازدهم خبری از نمایندگان حوزه زاگرس نیست

آفتاب زاگرس؛ با تعیین رئیس کمیسیون قضایی مجلس ترکیب مسئولیت‌های مجلس یازدهم مشخص شد.با تعیین مسئئولیت های مجلس مشخص شد که در ترکیب هیات رئیسه مجلس و کمیسیون‌های تخصصی خبری از استانهای زاگرس نشین شامل کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر و هرمزگان نیست.

این استانها روی هم رفته حدود ۶۰ نماینده دارند که از این تعداد هیچ یک به مسئولیتی در مجلس نرسیدند.با تقسیم این مسئولیتها مشخص شد چرا روز‌های اول مجلس از همه طرف به تشکیل فراکسیون زاگرس نشینان در مجلس حمله می کردند و تمام تلاش خود را برای تشکیل نشدن این فراکسیون به کار بستند. البته ناگفته نماند که تعدادی از نمایندگان زاگرس نشین در این تله گیر افتادند و با مخالفان همصدا شدند.تنها شانسی که برای زاگرس نشینان باقی بود ریاست تاج گردون بر کمیسیون برنامه و بودجه بود بود که با بازی زاکانی و مرکز نشینان و خنجر از پشت سایرین این شانس هم از این استانها گرفته شد.

به نظر می رسد هرچه جلوتر می‌رویم بازی کثیف قدرت در حذف ناجوانمردانه فرزند شایسته زاگرس که توانسته بود موتور توسعه را در این مناطق روشن نماید شفاف‌تر می‌شود.
البته باید گفت که چشم کرونایی‌های مصلحتی و نمایندگان لر خائن به زاگرس روشن که اکنون این استانها هیچ نماینده ای در مسئولیت های مهم مجلس ندارند.

مسئولیت های مهم مجلس یازدهم که بین سایر استانها تقسیم شد؛

رئیس، مشهد (تهران)
نائب اول، مشهد
نائب رئیس دوم، اردبیل

هیات رئیسه؛

* دلیگانی، اصفهان
* امیرابادی، قم
* پیرهادی، تهران
* کریمی، مازندران
* لارگانی، اصفهان
* دهنوی، تهران
* متفکر آزاد، تبریز
* فرهنگی، تبریز
* سلیمی، مرکزی
* کمییسون اقتصادی، کرمان
* کمیسیون امنیت، قم
* کمییسیون برنامه، همدان
* کمیسیون انرژی، فارس
* کمیسیون کشاورزی، اصفهان
* کمیسیون صنایع، تهران
* کمیسیون اصل ٩٠ ، مشهد
* کمییسون آیین نامه، مشهدی
* کمیسیون شوراها، یزد
* کمیسیون ویژه تولید، مازندران
* کمیسیون بهداشت و درمان، زاهدان
* کمیسیون عمران، فارس
* کمیسیون قضایی، کرمان
* کمییسون آموزش، تبریز
* کمییسون اجتماعی، میاندواب
* مرکز پژوهشها، قم
* دیوان محاسبات، تهران

تعداد نمایندگان استانهای مختلف در مسئولیت های مهم مجلس عبارتند از؛

مشهد؛ ۴نفر

تهران؛ ۴ نفر

قم؛ ٣ نفر

اصفهان؛ ٣ نفر

کرمان؛ ٢ نفر

مازندران: ٢ نفر

مرکزی؛ ١ نفر

فارس؛٢ نفر

یزد؛ ١ نفر

تبریز؛ ٣ نفر

اردبیل؛ ١ نفر

زاهدان. ١ نفر

همدان؛ ١ نفر

میاندوآب. ١ نفر

تعداد نمایندگان زاگرس نشین که در مجلس قبل مسئولیت داشته اند هم به شرح زیر است؛ مقایسه با افکارعمومی

تاج گردون
حسنوند
وکیلی
نعمتی
کولیوند
بروجردی
ملکشاهی
آشوری
گودرزی
پارسایی شیراز