فرزند بهرام تاجگردون کاندیدای حوزه گچساران و باشت می شود؟

آفتاب زاگرس، شواهد و قراین موجود جاکی از ان دارد که فرزند نماینده اسبق گچساران در مجلس شورای اسلامی کاندیدای انتخابات میان دوره ای گچساران و باشت خواهد شد. محمدقائم تاجگردون فرزند بهرام تاجگردون نماینده اسطوره ای شهرستان گچساران بنظر می رسد عزم خود را برای حضور در انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسلامی جزم کرده و بعنوان کاندیدا در این انتخابات شرکت خواهد کرد.وی فارغ التحصیل دکتری از دانشگاه صنعتی شریف است.