بمناسبت هفته ملی کودک:

کودکان شاد چه ویژگی های دارند ؟

به گزارش اختصاصی آفتاب زاگرس؛کارشناس برنامه کودکان شبکه بهداشت و درمان شهرستان بهمئی گفت:شانزدهم مهر برابر با یازدهم اکتبر هر سال،روز جهانی کودک نامگذاری شده است.روزی که باید دیده ها را خوب گشود و این انسان های کوچک را با دقت بیشتری نگریست .کودکان پیام اوری صلح و شادی هستند صلح و دو ستی یعنی دوست داشتن خود و دیگری و این امر باید از کودکی اموخته و پرورانده شود و کودکان عزیز ماباید با مفهوم عشق و محبت و دوست داشتن خود خانواده و دیگران در سنین کودکی آشنایی پیدا کنند.

 

 

 

 

جمیله زهرابی ادامه :خانواده باید صلح و دوستی را از دوران کودکی به کودکان اموزش دهنر چون بهترین فرصت برای تمرین و تجربه و اموزش مفاهیم صلح و دوستی استصلح و دوستی از مبانی دین مبین اسلام است و هم چنین فرهنگ ناب ایران زمین است .کودکان به عنوان سرمایه گرانقدر اینده جامعه شناخته می شود و از همین رو انها همواره از جایگاه بالایی در خانواده و جامعه برخوردارند.امروزد موضوع پرورش کودکان شاد و خلاق دغدغه هر پدر و مادری است.

کارشناس برنامه کودک شبکه بهداشت  بهمئی افزود:کودکان شاد دارای هفت ویژگی زیر هستند:
۱-به موقع غذا می خورند
۲-برنامه خواب منظم دارند
۳-بی برنامه بازی می کنند
۴-اجازه دارند احساساتشان را ابراز کنند
۵-می توانند انتخاب کنند
۶-حس می کنند به حرفهایشان گوش می دهید
۷-کودکان شاد عشق بی قید و شرط ر تجربه می کنند

زهرابی اظهار داشت :بازی مهم ترین عامل رشد کودک است جست و خیز و بازی کودک را فراموش نکنید زیرا بازی روحیه نشاط را در کودکان بالا می برد. کشف دنیای جدید قوانین طبیعت و تفکر در پیرامون زندگی را می اموزد .بازی مایه رشد استعداد و عواطف ها نیز است .

آفتاب زاگرس؛۱۲ الی ۱۸ مهر هفته ملی کودک است .