شهردار بهبهان:

تا ۱۵ سال آینده هیچ زمینی به محدوده شهری بهبهان اضافه نخواهد شد

آفتاب زاگرس؛شهردار بهبهان گفت: تا ۱۵ سال آینده هیچ زمین خارج از محدوده‌ای به محدوده شهری بهبهان اضاف نخواهد شد.علیرضا بهادری شهردار بهبهان گفت: با توجه به اینکه طرح جامع بهبهان در سال ۹۶ تصویب و ابلاغ شده، بنابراین تا ۱۵ سال آینده هیچ زمین خارج از محدوده‌ای به محدوده شهری بهبهان اضاف نخواهد شد.بهادری خطاب به کسانی که اقدام به خرید زمین‌های خارج از محدوده می‌کنند بیان داشت: اگر به این امید که زمین‌های خارج از محدوده بزودی وارد محدوده شده یا پروانه ساختمانی برایشان صادر می‌شود اقدام به خرید کرده اید، اشتباه بزرگی می‌کنید و از خرید زمین خارج محدوده خودداری کنید.

شهردار بهبهان خطاب به تعاونی‌های مسکن برخی ادارات نیز اقدام تعاونی‌ها در فروش زمین‌های خارج محدوده را خلاف قانون اعلام کرد.