اصلاح قوس پرحادثه جاده ارتباطی آب امیری شهرستان بهبهان

آفتاب زاگرس؛ریس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای بهبهان از اصلاح قوس پرحادثه آب امیری در این شهرستان خبر داد.کاظم شکرخواه اظهار کرد: پروژه ایمن سازی نقطه حادثه خیز گردنه آب امیری واقع در کیلومتر ۲۱ محور بهبهان_رامهرمز در مسیر برگشت، به منظور افزایش شعاع قوس و همچنین حذف قوس های اس شکل متوالی در حال انجام است.

وی با بیان اینکه اصلاح این قوس به روش ترانشه برداری اجرا می شود، افزود: برای اصلاح این قوس خاکبرداری به حجم ۳۵ هزار مترمکعب در دستور کار قرار دارد.

رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای بهبهان استفاده از ماشین آلات راهداری برای اصلاح قوس پرحادثه آب امیری را مورد اشاره قرار داد و گفت: با توجه به حجم بالای عملیات خاکی ، محور برگشت به طول ۴ کیلومتر مسدود و محور رفت با استفاده از تابلوهای بزرگ اطلاعاتی، سرعت کاه، استپر، علائم هشداردهنده و انتظامی آشکارسازی شده تا در طول کارگاه جاده به صورت رفت و برگشت مورد استفاده قرار گیرد.​