ضرروت احداث تقاطع غیر همسطح در پالایشگاه ۲ بیدبلند بهبهان(امیر حاضر)

آفتاب زاگرس؛تعدای از شهروندان شهرستان های بهبهان و حومه، شهرستان بهمئی و شهر تشان با ارسال پیامی به این پایگاه خبری خواستار احداث تقاطع غیر همسطح در پالایشگاه دو بیدبلند در حوالی امیر حاضر از سوی مسئولان شده اند.  در این مسیر تعداد زیادی از شهروندان بهمئی، تشان ، بهبهان و … به دلیل نبود ضریب بالای امنیت جاده ای به کام مرگ رفتند. گفتنی استفاده از تقاطع‌های ناهمسطح یکی از راهکارهای مؤثر برای روانی عبورومرور است و از مباحث مورد توجه در  راهای ارتباطی  می‌باشد. تقاطع‌های غیر همسطح از بار ترافیکی معابر کاسته و به سرعت بیش تر عبور و مرور وسایل نقلیه، کاهش تلفات جانی و مال  و زمان و نیز پایین آمدن آمار تصادف‌ها کمک شایانی می‌کنند.مسیر یهیهان – اهواز از شریان های اصلی و مهم است که امید است  با احداث تقاطع غیر همسطح کمک مهمی یه رفاه شهروندان صورت گیرد .