ضرورت احداث درمانگاه سرپای تامین اجتماعی در شهرستان بهمئی

آفتاب زاگرس؛ شهرستان بهمئی با جمعیتی افزون بر ۵۰ هزار نفر در فاصله ۴۰۰ کیلومتری از مرکز استان (یاسوج) واقع شده است .این شهرستان از کمبود امکانات درمانی و و درمانگاهی و پزشکی رنج می برد و بیشترین بار حوزه درمان  این شهرستان بر دوش شهرستان بهبهان است که هر از چند گاهی با مشکلاتی از سوی متولیان درمان شهرستان بههبان مواجهه است. یکی از مطالبات اصلی  و درخواست عمومی بیمه شدگان تامین اجتماعی شهرستان بهمئی احداث درمانگاه سرپای  و عمومی است که در صورت احداث این درمانگاه شاهد کاهش هزینه های مردم ، کاهش وقت و انرزی و تلفات جاده ای خواهیم بود . گفتنی است با توجه به فاصله زیاد  و هم چنین مشکلات حوزه درمان این شهرستان ضروری است که تامین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد در اسرع وقت به این مهم جامعه عمل بپوشاند.

 براساس شواهد و قراین آمار  تعداد بیمه شدگان تامین اجتماعی در شهرستان بهمئی و شهروندان بهمئی در شهرستان های همجوار افزون بر ۲۰ هزار نفر می باشد که شاخص احداث درمانگاه تامین اجتماعی را دارا می باشد.

آفتاب زاگرس، آماده دریافت پاسخ تامین اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد در خصوص این مطالبه مهم  و حیاتی  شهرستان بهمئی است ./.