تا پایان سال:

پرداخت ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به بازنشستگان تامین اجتماعی در قالب مرحله دوم متناسب‌سازی

آفتاب زاگرس؛تا پایان سال به همه بازنشستگان تامین اجتماعی ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به صورت علی‌الحساب بابت متناسب‌سازی مرحله دوم پرداخت می‌شود.تا پایان سال به همه بازنشستگان تامین اجتماعی ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به صورت علی‌الحساب بابت متناسب‌سازی مرحله دوم پرداخت می‌شود. روزنامه همشهری در خبری ادعا کرد که بنابر کسب اطلاعی که انجام داده، تا پایان سال به همه بازنشستگان، بابت مرحله دوم متناسب سازی، مبلغِ ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به صورت علی‌الحساب پرداخت می‌شود.در روزهای گذشته مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی احتمال پرداخت علی‌الحساب مبالغی از بابت متناسب سازی مرحله دوم را در اسفند ماه رد نکرد و گفت که فرمول‌های آن در حال تهیه است. با این حال تاکنون هیچ یک از مقام‌های سازمان تامین اجتماعی، مبلغی را از این بابت اعلام نکرده‌اند.