خبر خوش جهانگیری برای شهرستان بهمئی

آفتاب زاگرس؛ جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری که برای بازدید و سرکشی از شهر زلزله زده سی سخت وارد استان کهگیلویه و یویراحمد شده بود با اشاره به خبر خوش برای مردم شهرستان بهمئی بیان کرد: بخش ممبی در شهرستان بهمئی به تصویب هیات دولت رسیده است.