ضرورت تفکیک بودجه و یارانه رسانه های محلی از سراسری

آفتاب زاگرس؛ فرهاد وفایی صاحب امتیاز و مدیر مسئول سایت خبری تحلیلی آفتاب زاگرس در یادداشتی خطاب به نمایندگان مجلس خواستار تفکیک بودجه و یارانه رسانه های محلی از سراسری شد. متن یادداشت به این شرح است:

به نام خدا

نمایندگان محترم در خانه ملت

با سلام و تبریک سال نو  و آرزوی توفیق

موضوع: پیشنهاد طرح تفکیک بودجه و یارانه مطبوعات رسانه های محلی(استانی) از سراسری(کشوری)

 مطبوعات  و رسانه های گروهی که از آن به عنوان رکن چهارم دموکراسی یاد می شود نقش بسیار مهمی در توسعه کشور و مناطق دارد . در این بین رسانه های محلی و منطقه ای در استان های محروم و کمتر برخوردار وظیفه بس دشوار دارند .رسانه های محلی با دست خالی و تنها با عشق و علاقه درتلاش هستند به عنوان صدای رسای مردم مشکلات  را در پوشش اخبار و رویدادها ،رسانه ای کنند . در عصر هزاره سوم نیز فضای مجازی به نحوی  از انحا به کمک رسانه ها آمده است تا انها با سهولت بهتر بتوانند به کار خود مبادرت نمایند.شوربختانه به دلیل جزیره ای عمل کردن تصمیم گیران و تصمیم سازان و عدم توجه به آمایش سرزمینی شاهد عقب ماندگی تاریخی در اکثرا استانها هستیم استان های که  دارای پتانسیل های طبیعی و نیروی انسانی فعال و کار امد و اما محروم هستند. دراین بین وضع فرهنگ و به خصوص حوزه رسانه های محلی وضع خوبی ندارند . بنابراین ضرورت دارد ردیف بودجه و یارانه مطبوعات محلی از مطبوعات سراسری کشور تفکیک شده و به صورت جداگانه تعریف شود چرا که سال‌هاست اعتبارات یارانه‌های نقدی مطبوعات سراسری و استانی(محلی و منطقه ای) در ردیف بودجه‌ای مشترک قرار گرفته و یارانه‌ی مطبوعات محلی در محاق مطبوعات سراسری قرار گرفته‌است که این امر به ضرر رسانه‌های محلی است.امیدواریم که نماینده محترم و دولت بتوانند به این خواست عمومی مدیران و خبرنگاران رسانه های محلی جامعه عمل بپوشانند.

 

فرهاد وفایی

۴ فروردین ۱۴۰۰