کاندیدای شورای شهر لیکک خواستار شد :

همه ما در قبال پروتکل های بهداشتی ستاد کرونا و سلامت مردم مسئولیم

آفتاب زاگرس، یکی از کاندیدای انتخابات شورای شهر لیکک درگفت و شنو با این پایگاه خبری  خواستار رعایت پروتکل های بهداشتی ستاد کرونا از سوی کاندیدها شد.ابوالحسن جشیره زاده گفت : با توجه به وضعیت حاد کرونا در سطح شهرستان و شهر از کاندیدای محترم استدعا دارم از سرکشی و یازدید خانگی پرهیز کنند. وی افزود: همه ما در قبال پروتکل های بهداشتی ستاد کرونا و جان مردم مسئولیت اجتماعی داریم.این کاندیدای شورای شهرلیکک  ادامه داد: برای تیلیغ انتخاباتی ویروس کرونا را به خانه های مردم نبریم .

به گزارش آفتاب زاگرس؛ وضعیت کرونا در  شهرستان بهمئی خیلی خطرناک شده و در ۲۴ ساعت گذشته متاسفانه ۲ نفر از شهروندان بر اثر ویروس کزونا فوت کرده اند.