کرونا جان کودک ۶ ساله بهبهانی را گرفت

آفتاب زاگرس؛ روزهای کرونایی در شهرستان بهبهان در منتها الیه و شرق خوزستان هم چنان رنگ قرمز با طعم عزا رابخود گرفته است. در طی ۲۴ ساعت گذشته کرونا جان ۶ شهروند در بهبهان را گرفته است که در میان جان باختگان یک کودک ۶ ساله وجود داشت.
خوزستان بعلت همسایگی با کشور عراق و ترددهای مرزی اولین کانون کرونای انگلیسی یا همان جهش یافته بود که کودکان زیادی در مناطق مختلف این استان جز مبتلایان و گاها قربانیان این ویروس منحوس بودند.