مدیر آموزش و پرورش دیشموک منصوب شد

آفتاب زاگرس،مدیر آموزش و پرورش دیشموک منصوب شد.طی حکمی از سوی هادی زارع پور مدیر کل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد،اقای جهانگیر اژدر به سمت مدیر جدید آموزش و پرورش بخش دیشموک منصوب شد.اژدر دارای مدرک فوق لیسانس است.اقای نوروزی نیا پیش از این مدیر دیشموک بوده است.ایین تودیع و معارفه روز یکشنبه برگزار می گردد