فرزند شایسته بهمئی سر پرست معاونت سرمایه گذاری و مشارکت سازمان همیاری شهرداری تهران شد

آفتاب زاگرس،مهندس ویسی نژاد سرپرست معاونت سرمایه گذاری و مشارکت سازمان همیاری شهرداریهای استان تهران شد

طی حکمی از سوی مدیر عامل سازمان همیاری شهرداری های استان تهران سرپرست معاونت سرمایه گذاری و مشارکت سازمان منصوب شد. باحکم مهندس محمد حسین شیخیانی مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری های استان تهران مهندس امیرحسین ویسی نژاد به عنوان سرپرست معاونت سرمایه گذاری و مشارکت این سازمان منصوب شد.

در سوابق کاری ایشان مدیر سرمایه گذاری و مشارکت سازمان همیاری و همچنین مدیر امور شرکت های سازمان همیاری شهرداری های استان تهران دیده می شود.

شایان ذکر است که ویسی نژاد از فرزندان شایسته بهمئی است.

پایگاه خبری تحلیلی آفتاب زاگرس  این انتصاب شایسته را به ایشان تبریک می گوید.