کسب افتخارات متعدد کشوری توسط دادگستری استان فارس

آفتاب زاگرس، هر ساله همزمان با هفته قوه قضائیه عملکرد یک ساله دادگستری استان های سراسر کشور در حوزه های مختلف و مدیریت کلان مورد بررسی معاون راهبردی قوه قضائیه قرار می گیرد.
گفتنی است در همین راستا ریاست معظم قوه قضائیه از تلاش های انجام شده در همه سطوح دادگستری کل استان فارس در زمینه ” استفاده بهینه از فناوری اطلاعات ” که منجر به کسب رتبه برتر در این زمینه شده است نیز تقدیر و تشکر نمودند.
همچنین قضات دادگستری استان فارس امسال در راستای ارتقای حفظ کرامت و ارزش های انسانی در قوه قضائیه نیز موفق عمل کرده و مطابق ” سنجش بر خط میزان رضایت مندی مراجعان ” جناب آقای موسی رهبر معاون قضایی رئیس کل دادگاه های عمومی و انقلاب شیراز و سرپرست مجتمع رسیدگی به تخلفات و جرائم راهنمایی و رانندگی شیراز و رئیس شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری ۲ شیراز و همچنین سرکار خانم زهرا رنجبر زاده دادیار شعبه ۱۵ دادیاری دادسرای ناحیه یک شیراز حائز رتبه های برتر در کشور شدند.