آب خوزستان کجا می رود؟

آفتاب زاگرس؛می‌پرسید آب رود کارون و دیگر رودهای خوزستان از سرشاخه‌های چهار محال و زاگرس کجا می روند؟ اینجاها:

🔸پروژه سد و تونل کوهرنگ یک، انتقال ۲۵۵ میلیون متر مکعب به اصفهان

🔹پروژه سد و تونل کوهرنگ دو، انتقال ۲۵۵ میلیون متر مکعب به اصفهان

🔸پروژه سد و تونل کوهرنگ سه، در حال ساخت، انتقال ۲۵۵ میلیون متر مکعب به اصفهان

🔹پروژه سد و تونل بهشت آباد، انتقال ۷۷۰ میلیون متر مکعب به اصفهان، کرمان، یزد

🔸کوهرنگ سه و بهشت آباد فاقد مجوز محیط زیستی هستند.

🔹سد و تونل چشمه لنگان، ۱۹۵ میلیون متر مکعب، انتقال به اصفهان

🔸خدنگستان، ۶۵ ملیون متر مکعب به اصفهان

🔹پروژه ونک سولگان انتقال به رفسنجان

🔸سد کمال صالح، در اراک، ذخیره سازی ۱۰۰ میلیون متر مکعب

🔹سرچشمه های دز، ۱۸۱ میلیون متر مکعب انتقال به قم، اراک، اصفهان، یزد

🔻اینهمه آب، می روند به استان های کویری که صنایع آب بر در آنجا کشور را بلعیده اند. حالا فهمیدید چرا کارون و خوزستان خشک شده است؟

به گزارش آفتاب زاگرس؛ متاسفانه تصمیمگیران و تصمیم سازان هیچگاه به طرح امایش سرزمینی اعتقاد ندارند این همه صنایع و کارخانجات در استان های کویری(یزد- سمنان- اصفهان – کرمان و..) که نیاز به اب دارد چرا نمی بایست در خوزستان و بوشهر و هرمزگان می بودند. به نظر می رسد مدیران حوزه کویری قدرت چانه زنی بالای در سطح بالا کشور(در دو جریان سازی) و در سه قوا دارند و ابادانی شهرهای خود را اولویت قرار دادند و مناطق زاگر نشین و جنوبی کشور را با سیاست های کارشناسی نشده به سوی نابودی و تنش پیش بردند