طی حکمی:

شهردار آغاجاری عضو اصلی هیت مدیره سازمان همیاری و شهرداری های خوزستان شد

به گزارش اختصاصی آفتاب زاگرس، طی حکمی از سوی استاندار خوزستان ، علی نصیریان  شهردار اغاجاری به عنوان عضو  اصلی هیت مدیره سازمان همیاری و شهرداریها خوزستان منصوب شد .علی نصیریان از  معدود شهرداران موفق و برتر استان خوزستان است شهردار  تشان(بهبهان) و شهردار اغاجاری از سوابق کاری ایشان می باشد.نصیریان در حوزه شهری و شهرداری دارای تالیفاتی است.

 

هیات تحریریه آفتاب زاگرس برای این فرزندشایسته ایل سترگ بهمئی آرزوی موفقیت و سربلندی دارد .