جایگاه اسفناک استان کهگیلویه و بویراحمد در سرانه مطالعه

کهگیلویه و بویراحمد در میان استان های کشور از نظر شاخص سرانه مطالعه در جایگاه سی ام و یک پله قبل از بوشهر؛ آخرین استان ایران قرار گرفت که جای تاسف دارد براساس آخرین آمارگیری صورت گرفته از سوی مرکز آمار ایران استان های کرمانشاه با سه ساعت و ۴٠ دقیقه، کهگیلویه و بویراحمد با سه ساعت و ٢٢ دقیقه و بوشهر با ٢ ساعت و ۴٠ دقیقه در ماه کمترین سرانه مطالعه را در سال ١٣٩٩داشته اند.براساس این گزارش استانهای یزد با ١۵ ساعت و ١۶ دقیقه، قم با ١۵ ساعت و ١٢ دقیقه و قزوین با ١٢ساعت و ۵٨ دقیقه در ماه بیشترین سرانه مطالعه را کسب کردند.بر این اساس کهگیلویه و بویراحمد جزو آخرین استان های ایران از نظر سرانه مطالعه است و حدود ۱۲ ساعت با استان یزد که دارای بیشترین سرانه مطالعه است فاصله دارد.در سال ١٣٩٩ سرانه مطالعه افراد ١۵ ساله و بیش‌تر با سواد در ماه به طور متوسط هشت ساعت و ١٨ دقیقه برآورد شد که به عبارت دیگر ١۶ دقیقه و ٣۶ ثانیه در روز بوده است. از این مقدار ۶ ساعت و ٣٢ دقیقه سرانه مطالعه کتاب غیردرسی، یک ساعت و ٢٣ دقیقه سرانه مطالعه روزنامه و ٢٣ دقیقه سرانه مطالعه نشریات بوده است. به طور کلی ٩‏/۶٢ درصد افراد با سواد ١۵ ساله و بیشتر در سال ١٣٩٩ یک نوع مطالعه غیردرسی اعم از کتاب غیردرسی، روزنامه یا نشریه داشته‌اند.

نتایج آمارگیری نشان می دهد اولویت مطالعه افراد به ترتیب مطالعه قرآن و ادعیه ، رمان و داستان های کوتاه بزرگسالان، روانشناسی و تربیتی و موضوعات دینی (بجز ادعیه و قرآن) بوده است.

مرجع/ ایرنا