برداشت گل نرگس در بهبهان

به گزارش سایت خبری تحلیلی افتاب زاگرس فصل برداشت گل نرگس در بهبهان اغاز شد ./.