گزارش:

اینفوگرافی بودجه وزارتخانه ها سال ۱۳۹۷

به گزارش سایت خبری تحلیلی افتاب زاگرس ددر لایحه سال آینده مجموع کلی منابع و مصارف دولت در مقایسه با آنچه که در لایحه سال ۱۳۹۶ به مجلس رفته بود حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است. در سال گذشته سقف منابع و مصارف حدود ۱۰۸۴ هزار میلیارد تومان بود.