فرهاد وفایی پیشنهاد داد:

طرح کتابخانه گردی نهادینه شود

به گزارش سایت خبری تحلیلی افتاب زاگرس فرهاد وفایی نوشت :۱۷ اسفند سالروز تاسیس نهاد کتابخانه های عمومی کشور است برنامه و اقدامات صورت گرفته در دوره مدیریت جدیدی به ریاست جناب اقای مختار پور دبیرکل محترم در کتابخانه عمومی که مبتنی بر خرد جمعی و کار کارشناسی است  کتابخانه های عمومی  را به متن و بطن جامعه کشانده است و باعث شکوفایی و رونق انها شده است از جمله طرح های  مهم می توان به  طرح ملی کتابخانه گردی اشاره کرد که قرار است همزمان با سالروز  تاسیس نهاد در ۱۷ اسفند در۴۶۷ کتابخانه کشور برگزار شود. به نظر صاحب نظران حوزه کتاب و کتابخوانی این ایده وطرح  بسیار خوبی است  و تبلیغات و اطلاع رسانی در مورد نقش کتابخانه عمومی در جامعه را ارتقا  خواهد داد هرچند به زعم  برخی از تحلیل گران فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به عنوان رقیب کتاب درامده است ولی می توان  برای تبلیغ و اگاهی و اطلاع رسانی نیز  از شبکه های اجتماعی بهره جست .نقش گروه های مرجع(هنرمندان، ورزشکاران ،نویسندگان ،سیاسیون ، مدیران و…) در این باره نیز دارای اهمیت خواص است .رشد معلومات و ارتقای سرانه مطالعه بدون تردید نقش بسیار مهمی در کاهش انحرافات اجتماعی و ناهنجاری ها اجتماعی دارد .ببدون شک اگر طرح ملی  کتابخانه گردی  نهادینه شود و به صورت مستمر تداوم داشته باشد می توانند کمک شایانی به سرانه مطالعه در کشور داشته باشد ./.