رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بهمئی:

نفرات برتر جشنواره استانی قرآن و عترت در شهرستان بهمئی معرفی شدند

به گزارش سایت خبر تحلیلی افتاب زاگرس رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان بهمئی برگزیدگان جشنواره استانی قرآن وعترت دربخش پایانامه معرفی شدند.
علیدادخوبی زاده رئیس اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان بهمئی گفت:جشنواره قرآن وعترت دربخش پایانامه از سری برنامه های ۱۶گانه هفته قرآن وعترت دراستان کهگیلویه وبویراحمداست.

خوبی زاده گفت:دربخش پایانامه از سری جشنواره های استانی که به میزبانی شهرستان بهمئی برگزار گردید دردو سطح ارشد ودکترا فراخوان شد که پایان نامه ها باموضوعات قرآنی و عترت به دبیرخانه قران و عترت در این شهرستان ارسال شد.

وی گفت :در بخش داوری با دعوت از سه نفر از اساتید مجرب دانشگاهی جهت داوری آثاررسیده، درمحل این اداره تشکیل جلسه گردید وپایان نامه های قرآنی بررسی وداوری شدو درپایان داوران با جمع بندی نهایی افراد ذیل رابرگزیده این جشنواره به دبیرخانه جشنواره شهرستان معرفی نمودند.

۱-فاطمه بسطام دنا

۲- زهرا مختاری یاسوج

۳- سجادخندان بهمئی

۴-جمال امیری دوست بهمئی