طی حکمی از سوی دکتر شجاع پوریان:

دکتررضایی فر بعنوان مدیرکل کلیدی ترین اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران منصوب شد

به گزارش سایت خبری تحلیلی آفتاب ز اگرس با پیشنهاد دکتر ولی الله شجاع پوریان معاون امور اجتماعی و فرهنگی و تصویب کمیته انتصابات شهرداری تهران و موافقت دکتر نجفی شهردار تهران دکتر شاهرخ رضایی فر بعنوان مدیرکل برنامه ریزی بودجه مالی و توسعه شهری امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران منصوب شدند.

شاهرخ رضایی فر از موسسین مجمع زاگرسیان ایران اسلامی (استانهای حوزه زاگرس ) ، دانش آموخته دکتری مدیریت توسعه،مدرس در دانشگاههای وزارت علوم و عضو هیئت علمی گروه مدیریت شهرداری تهران می باشد.در کارنامه پژوهشی دکتر رضایی فر تالیف چندین جلد کتاب و دهها مقاله معتبر بین المللی،ریاست همایش و جشنوارهای ملی نیز وجود دارد.
رضایی فر با تکیه بر توانمندی خود ، سطوح ارتقا سازمانی خود را از سطح کارشناسی شروع کرده و با توجه به دانش،تخصص ، نظم و برنامه محوری ، تلاش ، پشتکار و سخت کوشی توام با حسن خلق،تواضع ، متانت،سلامت اداری و تواضع توانسته است هم اینک بعنوان مدیرکل در راس مهمترین و کلیدی ترین اداره کل امور اجتماعی و فرهنگی در شهرداری تهران قرار گیرد.

معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران مهمترین معاونت شهرداری تهران می باشد که دهها اداره کل شرکت و سازمان با بودجه ای افزون بر چندین وزارتخانه دولتی دارد واداره کل تحت مدیریت دکتر رضایی فر بعنوان محور ماموریت هماهنگی ،برنامه ریزی ،بودجه و مالی ،ارزیابی عملکرد مدیریتی ،فناوری اطلاعات و توسعه شهری بقیه ادارات کل و سازمانها و شرکت های معاونت را به عهده دارد.

از شاخص ترین سوابق مدیریتی پیشین دکتر رضایی فر موارد زیر را می توان نام برد:

*معاون برنامه ریزی بودجه و توسعه شهری سازمان پایانه ها و پارک سوارهای شهرداری تهران
*مدیریت دبیرخانه پایانه های کل کشور
*مدیریت پژوهش های معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری شهرداری تهران
*مدیریت سنجش و برآورد تشکیلات شهرداری تهران
*سرگروه نظارت بازرسی پهنه غرب شهرداری تهران(مناطق ٩-۵-٢١-٢٢)
*رئیس اداره نظارت همگانی شهرداری منطقه ۵ تهران

دکتر رضایی فر از فرزندان شایسته شهرستانهای گچساران و باشت در استان کهگیلویه و بویراحمد هستند.

افتاب زاگرس این موفقیت را به ایشان و مردم استان کهگیلویه و بویراحمد ، گچساران و باشت تبریک عرض می نماید.