طی حکمی :

ریاست دانشگاه پیام نور بهبهان منصوب شد

به گزارش سایت خبری تحلیلی افتاب زاگرس دکتر رحمان آغازی با حکم دکتر اقبالی ریاست دانشگاه پیام نور استان خوزستان به سمت ریاست دانشگاه پیام نور بهبهان منصوب گردید.

تودیع و معارفه رئیس جدید دانشگاه پیام نور بهبهان با حضور مسولین استانی و شهرستانی برگزار شد.

دکتر آغازی عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور در رشته الهیات می باشد.