پیشنهاد مدیر سایت خبری تحلیلی افتاب زاگرس:

نصب تندیس شیر زن ایل بهمئی معروف به سنگ شکن در شهرهای بهمئی

به گزارش سایت خبری تحلیلی آفتاب زاگرس؛  مریم نصیری زاده شیر زن ایل بهمئی معروف به سنگ شکن در برنامه ماه عسل حضور یافت . گفتنی است این بانو به دلیل فقر مطلق و عائله وار حاضر نشد گدایی کند و به مبارزه با سنگ رفت تا از قبل ان زتدگی و امرار معاش خود و خانواده اش  را تامین کند. جمله معروف این بانو  : که برای دختر عشایر و ایل بهمئی زشت است که گدایی کنند ورد مجالس و محافل شده است .

فرهاد وفایی مدیر سایت خبری تحلیلی آفتاب زاگرس پیشنهاد نصب تندیس این بانو مقاوم و  یا خیابانی به نام ان در شهرهای بهمئی خیز را به مسئولان ارائه می نماید