گزارش:

دانشگاه پیام نور واحد لیکک برای سال تحصیلی ۹۸-۹۷ دانشجو می پذیرد

به گزارش سایت خبری تحلیلی آفتاب زاگرس ؛ دانشگاه پیام نورواحد لیکک  برای مهرماه سال جدبد ۹۸-۹۷ دانشجوی می پذیرد.